Hiztegia

A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z
tíro
titirri
tíro. 1. tiro, tírua. (a). izena. Tiro, disparo, explosión. Eskupeta tirua entzun da./ Azelako tirua etara bia daben puxika orrek. TIROBATEKO. TIROBAKAR. Tiro bateko eskupeta. TIROBIKO. Tiro biko eskupeta. Eskupeta bi jaukaraz: tirobakarra eta tirobikua. (SB Eibetno). tiro eiñ. (b). TIRUA EIÑ. Disparar. Sasi artera ein najuan tiro. Sin. tirua bota, tirátu. tíroka. Tiroak botatzen. Bentanatik tiroka asi zan. tírua bota. 1. tirua bota. (a). aditza. Disparar. Ikusi orduko tirua bota najotsan erbixai. Sin. tiro eiñ, tirátu. 2. tirua bota. esapidea. "Gezurra edo exagerazio bat esan. Orrek botatze jittuk tiruak!" (Lar Antz). 3. tírua bota. esapidea. "Hizkuntza baten gaizki esaten den hori eta horrek sortzen duen belarriko mina, 'dundurixua'. Gure mutikuak botatze jittuk tiruak, euskeraz aaztu in bi jaku, ze da baiña au." (Lar Antz) tírua eiñ. 1. tírua eiñ. (a). aditza. Explotar. Tirua ein ddau kubiertiak. 2. tirua eiñ. (a). aditza. TIRO EIÑ. Disparar. Zeiñek ein ddau etxeaurrian tirua? 3. tirua eiñ. (c). esapidea. TIRO EIÑ. Kirolari batek pot egin azkarregi hasteagatik. Amargarren kilometruan tirua ein najuan./ Mindegiak tirua ein juan azkenengo tronguan./ Tiro galantak egon zittuan azkenengo maratoian. 2. tíro, tírua. (b). izena. Tximiniako kebidea zabaldu eta itxi egiten duen burdina.   El tiro de la chimenea. Ainbeste ke botatzeko, itxitta daukazu ala tirua?. Tximinia batek tiro ona edo txarra daukala esan ohi da, segun eta nola tiratzen duen. tirua artu. esapidea. Txondorrak edo tximiniak indarra hartu ondo tiratzen duelako. Gero nola demaseko tirua artzen daben orrek... Mateo.
tiro eiñ. (b). TIRUA EIÑ. Disparar. Sasi artera ein najuan tiro. Sin. tirua bota, tirátu.
tíroka. Tiroak botatzen. Bentanatik tiroka asi zan.
tirots, tirótsa. (c). izena. Tiro hotsa.   Ruido de disparo. Gaur goizaldera tirotsa izan da etxaburuan. TIRO OTSA, bi hitzetan ere bai.
tirri, tírrixa. (d). izena. TÍRRIXA, -IA. Gogoa, asmoa. Gure soziedadian sartzeko tirrixa daukenak, merke ipintzen bajakuek, sartukoittuk./ Ies eitteko tirrixia darabill. (AAG Eibes)
tirri eta tarra. onomatopeia. (Eibar) Uzkerra dariola. Sutonduan daukagu tirri eta tarra gure mutilzarra. (AAG Eibes)
tirua artu. esapidea. Txondorrak edo tximiniak indarra hartu ondo tiratzen duelako. Gero nola demaseko tirua artzen daben orrek... Mateo.
tírua bota. 1. tirua bota. (a). aditza. Disparar. Ikusi orduko tirua bota najotsan erbixai. Sin. tiro eiñ, tirátu. 2. tirua bota. esapidea. "Gezurra edo exagerazio bat esan. Orrek botatze jittuk tiruak!" (Lar Antz). 3. tírua bota. esapidea. "Hizkuntza baten gaizki esaten den hori eta horrek sortzen duen belarriko mina, 'dundurixua'. Gure mutikuak botatze jittuk tiruak, euskeraz aaztu in bi jaku, ze da baiña au." (Lar Antz)
tírua eiñ. 1. tírua eiñ. (a). aditza. Explotar. Tirua ein ddau kubiertiak. 2. tirua eiñ. (a). aditza. TIRO EIÑ. Disparar. Zeiñek ein ddau etxeaurrian tirua? 3. tirua eiñ. (c). esapidea. TIRO EIÑ. Kirolari batek pot egin azkarregi hasteagatik. Amargarren kilometruan tirua ein najuan./ Mindegiak tirua ein juan azkenengo tronguan./ Tiro galantak egon zittuan azkenengo maratoian.
titára, titaría. (b). izena. TITERA (ARAM.). Dedal.
titi, titíxa. (b). izena. Teta. Titi polittak dauzka neska orrek. titíxa artu. (a). du aditza. Mamar. Oso ondo artzen dosku titixa. Ik. petxúa artu, bular. titíxa emon. (a). dio aditza. Amamantar. Ez i dotsa titirik emon biar. Ik. petxúa artu, bular. titíxa émutiai laga. (b). Destetar. Sin. bularra emutiai laga.
titíarro, titíarrua. (d). adjektiboa. Titi tenteak dituen emakumea.   Mujer de tetas tiesas. Alako titiarro batekin ikusi najuan.
titíaundi, titíaundixa. (b). adjektiboa. Titi handiak dituena. Mutillak pe izaten die titiaundixak.
titi-búru, titi-burúa. (d). izena. Pezón de persona. Ik. tití-púnta.
titijórra, titijorría. (c). izena. (lagunartekoa.) Titi ikuketa edo azterketa.   Acción de palpar o magrear tetas. Ze, atzo naikua titijorra eiñ eban rubixa arekin? Inesiboan, batik bat. titijorrán. 1. titijorrán. (c). adberbioa. Titiak ikutzen. Dantzan baiño geixao titijorran ein giñuan. 2. titijorrán. (c). esapidea. Kolpe zorririk jo gabe emakumea. Egun guztia titijorran egonda eztago ezer. Ik. potrojórra.
titíko ume, titíko umía. (b). Niño de teta. Titiko umia ziñan gerriak urten zebanian./ Titiko umia emoten dozu.
titill, titillak. izena. (Eibar) "Mollejas de cordero." (SB Eibetno).
titi-mútur, titi-mutúrra. (c). izena. Pezón de persona. Sin. tití-púnta.
tití-púnta, tití-púntia. (b). izena. Pezón. Titi-puntak erre zotsen kuartelian. Taberna giroan, adar-puntak ere esaten zaie nesken titi zorrotzei. Egongo dok Miuraren bat San Ferminetan adar-punta txikixauekin. Sin. titi-mútur.