titijórra

titijórra, titijorría. (c). izena. (lagunartekoa.) Titi ikuketa edo azterketa.   Acción de palpar o magrear tetas. Ze, atzo naikua titijorra eiñ eban rubixa arekin? Inesiboan, batik bat. titijorrán. 1. titijorrán. (c). adberbioa. Titiak ikutzen. Dantzan baiño geixao titijorran ein giñuan. 2. titijorrán. (c). esapidea. Kolpe zorririk jo gabe emakumea. Egun guztia titijorran egonda eztago ezer. Ik. potrojórra.