Hiztegia

A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z
buruarinddu
burúko zápi
burúariñ, burúaríña. (c). adjektiboa. Kaskarina.   Ligero, -a de cascos. Sin. kaskáriñ.
burúaundi.
© Ezezaguna
1. burúaundi, burúaundixa. (a). adjektiboa. Buru handia duena. Bai pertsonez, bai beste edozertaz.
2. burúaundi, burúaundixa. (d). izena. lanius collurio. Alcaudón. (Txoria) Sin. txinbo pikumotz, txori aundi.
burúauste, burúaustia. (d). izena. Quebraderos de cabeza. Arrezkero makiña bat buruauste emun dau orrek. Aniz. Gutxi entzuna. Sin. burúkomiñ. Ik. burukantsazíño.
buruázur, buruazúrra. (b). izena. Buruhezurra.   Cráneo. Baztarra jo ta ixa buruazurra apurtu neban. Ik. kaskarrázur, káskar.
burúbako, burúbakua. (b). adjektiboa. Burugabea.   Insensato, -a. Ezixozu kasoik eiñ, burubako xamarra da ta.
1. burúbeltz, burúbeltza. (c). BURUBALTZ, BURUBELTX.
© Ezezaguna
burubeltz aundi. izena. Parus mayor. Carbonero común. Etxazpiko bentanan burubeltza dabill ondarra jaten.
© Migel Mari Elosegi
burubeltz buztanluze, burubeltz buztanluzia. Aegithalos caudatus. Mito. (Saras Hegaz). Txori txikia.
burubeltz txiki, burubeltz txikixa. izena. Parus ater, parus cristatus (Saras Hegaz). Txori txikia.
burúbeltz, burúbeltza. 1. burúbeltz, burúbeltza. (c). BURUBALTZ, BURUBELTX.
© Ezezaguna
burubeltz aundi. izena. Parus mayor. Carbonero común. Etxazpiko bentanan burubeltza dabill ondarra jaten.
© Migel Mari Elosegi
burubeltz buztanluze, burubeltz buztanluzia. Aegithalos caudatus. Mito. (Saras Hegaz). Txori txikia.
burubeltz txiki, burubeltz txikixa. izena. Parus ater, parus cristatus (Saras Hegaz). Txori txikia.
2. burubeltz. Ik. órratz búrubeltz.
burubíde, burubidía. (c). izena. Jira, fundamentua, ganora.   Fuste, fundamento. Azelakotxe burubidia dagon etxe aretan./ Orrek azkenian eztabe etarako burubide onik./ Azkenian bi mutilzarrak bakarrik geldittu zien etxian, da burubide txarra./ Ze burubide dabizue, ba?
burú-gánbela, burú-gánbelia. (d). izena. Cabezal de yugo. Uztarri-ganbelia. Buru-ganbelia be esate jakok. Don.
burugiñ, burugiña. (d). adjektiboa. (Eibar) Prudente, previsor, calculador. Burugiña demoniua! Iñork arrapau a! (Etxba Eib).
burúgogor. 1. burúgogor, burúgogorra. (b). adjektiboa. Ikasle txarra, eskola nekez sartzen zaiona.   El alumno que tiene muchas dificultades de aprendizaje. Oiñ espabilauta dago, baiña, txikittan tamaiñuko burugogorra izan zan ori. 2. burúgogor. (b). adjektiboa. Tematia.   Terco, -a, obstinado, -a. Beretik eztozu errez etarako burugogor ori.
burugorri, burugorrixa. (c). adjektiboa. Pelirrojo, -a.
buruirítzi, buruiritzíxa. (d). adjektiboa. IRÍTZI. Inor baino gehiago dela uste duena, bere buruaz iritzi oso ona duena, harroa.   Vano, -a, creído, -a, presuntuoso, -a. Aura dana dakixelakuan dago; buruiritzixa ta tontoarrua beran modukua./ Oso buruiritzixa zuan baiña bajakixan jentiai entzuten. Mugatuan, batik bat. Ik. satísfetxo, úste aundíko, iritzi.
burukantsazíño, burukantsazíñuak. (c). izena. Buruaz egindako lanek ematen duten nekea.   Quebraderos de cabeza. Enpresarixuak lan asko etxuek eingo baiña burukantsaziño majuak eukiko jittuek. Pluralean ia beti. Ik. burúauste.
burúko, burukúa. (b). izena. Golpe en la cabeza. Akzidentian egundoko burukua artu zeban./ Artu dot buruko bat atiakin... Ik. kaskarréko.
burúko ar, burúko árra. (d). izena. Ardia bueltaka-bueltaka hasten deneko gaitza.   Modorra. Orri buruko arra guk esaten jau. Don.
burúko kárga, burúko kargía. (c). izena. Katarroak edo gisakoak burua eta sudur aldea zigortzen duenean buruko kargia dugula esan ohi da.   Catarro o constipado que afecta a la cabeza y a la nariz. Jarabia artzen asi naiz, kriston buruko kargiakin nabil da.
burúkomiñ. 1. burúkomiñ, burúkomiña. (a). izena. Dolor de cabeza. Burukomiñez —(edo burukomiñak—) nago ta aspirinia artu biot. 2. burúkomiñ, burúkomiñak. (b). izena. Kezka, ardura.   Preocupación, inquietud. Batian taillerreko problemak, bestian etxekuak, burukomiñ askokin dabill gizajua. Pluralean beti. Sin. burúauste.
burúko páiñolo, -u, burúko páiñolua. (b). izena. BURÚKO PÁIÑELO. Emakumeen buruko zapia.   Pañoleta. Erromeixara joaten giñan buruko paiñolo dotoriena jantzitta. Sin. burúko zápi.