Hiztegia

A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z
kontúgintza, kontúgintzia. (c). izena. Kontuak egite lana.   La tarea de hacer o llevar las cuentas. Urtian beiñ izaten da kontugintzia./ Aurten zeiñek daroia kontugintzia?
kontulári, kontularíxa. (c). izena. Hablador, conversador. Kontulari amorratua zan zuen aitta-zana. Ez du ñabardura negatiborik.
konturátu. (b). da aditza. Darse cuenta.
kóntxilla, kóntxillia. (c). izena. Txirla oskol xehetuz eginiko oilo janaria, arrautza koskola gogortzeko ematen dena.   Conchilla. Kaxkal meia etaratzen dabe aspaldixan, kontxilla barik egon die ta. Ik. oilló-árri.
kóntxo!. (b). interjekzioa. (eufemismoa.) KONTXO-KONTXO. Koñoren euf. Kontxo-kontxo, au be badou? Ik. errekoño!, errekontxo!, kóño!.
Kontzezíño égun, Kontzezíño egúna. (c). izen propioa. 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. Kontzeziño egunian abadegixak errira etortze giñan seminaixorako dirua batzera.
konzéjal, konzejála. (a). izena. Concejal.
konzíentzia, konzíentzia. (a). izena. KONTZIENTZIA. Conciencia. Konzientzia txarrakin joan naiz oera.
kóño!. (a). interjekzioa. Coño! komentario 1 Ik. errekoño!, errekontxo!, jóño!, kóntxo!.
kópa. 1. kópa. (a). izena. KÓPIA. Copa. 2. kópa, kópia. (a). izena. El palo de copas en los naipes.
kópeta, kópetia. (b). izena. Trenza de pelo. Zelako kopeta polittak dauzkan gure neskatilliak./ Geldi bazare neuk eingotsut kopetia. komentario 1 Ik. tréntza, trentzáu.
kopetatu. (d). "Lihoa txirikordatu.   Trenzar." (Orm Aram).
kopiñ. 1. kopiñ, kopiña. (c). izena. (Eibar) Panpina. Ixildu zaitez. Ume negartieri erregiak eztetse kopiñik pe ekartzen. (SM Zirik). Ik. andére. 2. kopiñ, kopiña. (c). adjektiboa. (Eibar) AAG E. Kargu handia izan arren, berez beste ezkutuko norbaiten esanetara edo aginduetara dagoena.   "Hombre de paja". (AAG Eibes).
kópla. 1. kópla, kóplia. (c). izena. Copla. Amurizak diskua etara dau Bixkaiko kopla zarrekin. 2. kópla, kóplia. (c). izena. Irudizko zentzuan, aitzakia, ipuina. Oiñezkero amar aldiz ein neban zure lan ori ainbeste kopla barik./ Orrek kopla ugari tta ganora gutxi. kópletan ibilli. (c). esapidea. Andar con cuentos. Serixo esaten dotsut; ez pentsau kopletan nabillenik.
kóraje, kórajia. (c). izena. Coraje. Korajia bia da dagon giruakin kalera urtetzeko.
kórajetsu, kórajetsua. (c). adjektiboa. Corajudo, -a.