Udalak ofizialki onartua

Udalak ofizialki onartutako izena. Auzo eta kale-izenak daude hauen artean. Euskaltzaindiaren irizpenarekin hartu izan dira erabakiak.

Zubiaurre

KoordenatuakX547457 Y4773163 Mapan ikusi [K_074_3320]
Arautze egoeraUdalak ofizialki onartua
Arautze data1993/03/29
AuzoaKalea
Elem. geografikoaKALEA

Zurradero

KoordenatuakX547667 Y4774204 Mapan ikusi [K_074_1630]
Arautze egoeraUdalak ofizialki onartua
Arautze data1993/03/29
AuzoaKalea
Elem. geografikoaKALEA

Madura

KoordenatuakX547274 Y4774805 Mapan ikusi [K_074_2340]
Arautze egoeraUdalak ofizialki onartua
Arautze data1993/03/29
AuzoaKalea
Elem. geografikoaKALEA
Hizkuntza erabilera

Amaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Madura, Madurak, Madurari, Maduran, Madurako, Maduratik, Madurara

Martina Maiz

KoordenatuakX547364 Y4774561 Mapan ikusi []
Arautze egoeraUdalak ofizialki onartua
Arautze data2001/04/23
AuzoaKalea
Elem. geografikoaKALEA
Bestelako jakingarriak

B5Mn jaso gabe.

Kanpoko loturak· Beasain.org. Martina Maizen biografia

Martokoa

KoordenatuakX547622 Y4773350 Mapan ikusi [K_074_3310]
Arautze egoeraUdalak ofizialki onartua
Arautze data2011/03/28
Arautzeari buruzko azalpenak

1993an "Martoko kalea" arautu zen eta 2011n aldatu egin da, Euskaltzaindiaren irizpenari jarraiki: "Amaierako -a artikulua da. Izen arruntak bezala deklinatu behar da: Bolua, Boluak, Boluan, Boluko, Bolutik...). Deklinatzean zenbait kasutan -a desagertzeak -a hori galtze-bidean jarri du baina oraindik ere bizirik dago eta mantentzea proposatzen da. Bestalde, izena generikoarekin (kalea, plaza...) batera agertzen denean, osorik idatzi behar da, artikulu eta guzti. "

AuzoaKalea
Elem. geografikoaKALEA
Hizkuntza erabilera

Amaierako A artikulua da. Beraz, lekuzko kasuetan, NON kasuan izan ezik, galdu egiten du A hori. Bestalde, hitzak lehendik -KO baduenez, NONGO kasuan ez da KO errepikatzen. Hala, beraz, honako hau da erabilera egokia: Martokoan bizi naiz, Martoko lagunak ditut, Gure ama Martokoa da, Martokotik etorri naiz, Martokora noa... Ostera, okerrak dira honelakoak: *Martokoako lagunak ditut, Gure aita *Martokokua da, *Martokoatik etorri naiz, *Martokoara noa

Ikusi-KOA etxe izenetan (book page).

Martzial Agirre

KoordenatuakX547676 Y4773803 Mapan ikusi [K_074_1570]
Arautze egoeraUdalak ofizialki onartua
Arautze data1993/03/29
AuzoaKalea
Elem. geografikoaKALEA
Kanpoko loturak· bergara.net-eko biografia

Matxiategi

KoordenatuakX547295 Y4774641 Mapan ikusi [K_074_2210]
Arautze egoeraUdalak ofizialki onartua
Arautze data1993/03/29
AuzoaKalea
Elem. geografikoaKALEA

Melchor Sanchez Toca

KoordenatuakX547443 Y4774820 Mapan ikusi [K_074_2392]
Arautze egoeraUdalak ofizialki onartua
Arautze data1998/05/08
AuzoaKalea
Elem. geografikoaKALEA
Kanpoko loturak· bergara.net-eko biografia

Mintegi

KoordenatuakX547769 Y4773761 Mapan ikusi [K_074_3110]
Arautze egoeraUdalak ofizialki onartua
Arautze data1993/03/29
AuzoaKalea
Elem. geografikoaKALEA
Ikusi-TEGI etxe izenetan. (book page).

Moiua

KoordenatuakX547301 Y4774894 Mapan ikusi [K_074_2393]
Arautze egoeraUdalak ofizialki onartua
Arautze data1998/05/08
Arautzeari buruzko azalpenak1998/05/08an Udaleko Osoko Bilkurak honako erabakia hartu zuen: "Oraingo 'Moiua bidea'ri izena aldatzea eta 'Moiua bidea' zenari eta aldapa hau bukatzen zen lekutik ezkerretara (Moiua Aldekoa baserriruntz) doan kaleari, biei, 'Moiua kalea' deitzea hemendik aurrera." Harrez geroztik, beraz, ez dago Moiuabide-rik, nahiz eta mapa toponimikoan akatsez sartu zen.
AuzoaKalea
Elem. geografikoaKALEA
Hizkuntza erabilera

Amaierako A artikulua da eta, beraz, izen arruntak (mendi, etxe...) bezala deklinatuko da: Moiua, Moiuak, Moiuari, Moiuan, Moiuko, Moiutik, Moiura