Hiztegia

A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z
burúariñ, burúaríña. (c). adjektiboa. Kaskarina.   Ligero, -a de cascos. Sin. kaskáriñ.
burúaundi.
© Ezezaguna
1. burúaundi, burúaundixa. (a). adjektiboa. Buru handia duena. Bai pertsonez, bai beste edozertaz.
2. burúaundi, burúaundixa. (d). izena. lanius collurio. Alcaudón. (Txoria) Sin. txinbo pikumotz, txori aundi.
burúauste, burúaustia. (d). izena. Quebraderos de cabeza. Arrezkero makiña bat buruauste emun dau orrek. Aniz. Gutxi entzuna. Sin. burúkomiñ. Ik. burukantsazíño.
buruázur, buruazúrra. (b). izena. Buruhezurra.   Cráneo. Baztarra jo ta ixa buruazurra apurtu neban. Ik. kaskarrázur, káskar.
burúbako, burúbakua. (b). adjektiboa. Burugabea.   Insensato, -a. Ezixozu kasoik eiñ, burubako xamarra da ta.
1. burúbeltz, burúbeltza. (c). BURUBALTZ, BURUBELTX.
© Ezezaguna
burubeltz aundi. izena. Parus mayor. Carbonero común. Etxazpiko bentanan burubeltza dabill ondarra jaten.
© Migel Mari Elosegi
burubeltz buztanluze, burubeltz buztanluzia. Aegithalos caudatus. Mito. (Saras Hegaz). Txori txikia.
burubeltz txiki, burubeltz txikixa. izena. Parus ater, parus cristatus (Saras Hegaz). Txori txikia.
burúbeltz, burúbeltza. 1. burúbeltz, burúbeltza. (c). BURUBALTZ, BURUBELTX.
© Ezezaguna
burubeltz aundi. izena. Parus mayor. Carbonero común. Etxazpiko bentanan burubeltza dabill ondarra jaten.
© Migel Mari Elosegi
burubeltz buztanluze, burubeltz buztanluzia. Aegithalos caudatus. Mito. (Saras Hegaz). Txori txikia.
burubeltz txiki, burubeltz txikixa. izena. Parus ater, parus cristatus (Saras Hegaz). Txori txikia.
2. burubeltz. Ik. órratz búrubeltz.
burubíde, burubidía. (c). izena. Jira, fundamentua, ganora.   Fuste, fundamento. Azelakotxe burubidia dagon etxe aretan./ Orrek azkenian eztabe etarako burubide onik./ Azkenian bi mutilzarrak bakarrik geldittu zien etxian, da burubide txarra./ Ze burubide dabizue, ba?
burú-gánbela, burú-gánbelia. (d). izena. Cabezal de yugo. Uztarri-ganbelia. Buru-ganbelia be esate jakok. Don.
burugiñ, burugiña. (d). adjektiboa. (Eibar) Prudente, previsor, calculador. Burugiña demoniua! Iñork arrapau a! (Etxba Eib).
burúgogor. 1. burúgogor, burúgogorra. (b). adjektiboa. Ikasle txarra, eskola nekez sartzen zaiona.   El alumno que tiene muchas dificultades de aprendizaje. Oiñ espabilauta dago, baiña, txikittan tamaiñuko burugogorra izan zan ori. 2. burúgogor. (b). adjektiboa. Tematia.   Terco, -a, obstinado, -a. Beretik eztozu errez etarako burugogor ori.