Basalgo

GOIKO SOROA

Erreferentzia: 
04-217
Lekuizena: 
GOICO-SOROA (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
PERTENECIDOS
Azalera: 
8264
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 
1562

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
2148AIGOICO-SOROABASOA"Una heredad llamado Goico-soroa, con pequeña parte manzanal...contiene 79a 81ca..."

URKITZA

Erreferentzia: 
04-218
Lekuizena: 
URQUIZA (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
PERTENECIDOS
Azalera: 
10474
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 
1562

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
2149AIURQUIZABASOA"Otra heredad con parte de helechal en el término de Urquiza...mide 65a 98ca..."

ZABALDOTA

Erreferentzia: 
04-219
Lekuizena: 
ZABALDOTA (ie) edo ZABALETA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
PERTENECIDOS
Azalera: 
7947
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 
1562

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
2150AIBASOCO-CHAREABASOA"...porción de terreno castañal en el paraje llamado Basoco-charea..."

ELIZBIDE BURUA

Erreferentzia: 
04-220
Lekuizena: 
ELIZBIDE-BURUA(ie)
Kokapena
Lursail izena: 
ELIZBIDE BURUA
Azalera: 
3141
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
273AIELIZBIDE-BURUABASOA
274AAELIZBIDE BURUABASOA2007

GOIKO SOROA-LONBIDE-URKITZA

Erreferentzia: 
04-221
Lekuizena: 
GOICO-SOROA(ie)+LOMBIDE-ALDEA(ie)+LOMBIDE-ALDEA(ie)+URQUITZA(ie) edo URKITZA(ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS IÑARRA AZPIKOA Y PERTENECID
Azalera: 
28717
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 
2667

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
360AURKITZALARREASail osoari ahoz Urkitza deitzen diote2009
356AIGOICO-SOROALARREA
3208AAURKITZAFRUTA-ARBOLAK2009
357BILOMBIDE-ALDEALARREA
3209CAURKITZALUR LANDUA2009
358DILOMBIDE-ALDEALARREA
3210DAURKITZAPINUDIA2009
359EIURQUITZALARREA
3211EAURKITZAZELAIA2009
3212FAURKITZABASOA2009
3213GAURKITZAPINUDIA2009

OLABIA-ARKAITZA

Erreferentzia: 
04-222
Lekuizena: 
OLAVIA-ARCAITZA(ie) edo ARANGURENTXO ALDIA(ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS IÑARRA AZPIKOA Y PERTENECID
Azalera: 
4462
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 
2667

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
361AIOLAVIA-ARCAITZABASOA
362AAARANGURENTXO ALDIAPINUDIA2009

ETXEBURUA-GARBEBARRENA

Erreferentzia: 
04-207
Lekuizena: 
ECHEBURUA (ie) + GARBE-BARRENA (ie) edo KIRUTAKO GAZTAÑEIXA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
SOSTRA-ARANGUREN Y PERTENECIDO
Azalera: 
35684
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 
ikus oharrak

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
158AITERRENO HELECHALBASOA"...la cuarta parte indivisa de un terreno helechal..."
159AAKIRUITTAKO GAZTAÑEIXABASOA2007
160BIECHEBURUALARREA
161BAETXEBURUALARREA2007
162DIGARBE-BARRENABASOA
163DAGARBE-BARRENABASOA2007

ZENTRAL ONDOA

Erreferentzia: 
04-223
Lekuizena: 
ZENTRAL ONDUA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS IRAZABALBEITIA Y PERTENECº
Azalera: 
10601
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8927AAZENTRAL ONDUAPINUDIA2010

GOIKO LAUA

Erreferentzia: 
04-182
Lekuizena: 
GOIKO LAUA (ie) (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
PERTENECIDO ELIZALDE BASERRIA
Azalera: 
20057
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 
22975

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
6259AIGOIKO LAUASAILA"Una porción de terreno llamado GOIKO-LAUA…"2005
6260AAGOIKO LAUAPINUDIA2010

LINDERA SAKONA

Erreferentzia: 
04-183
Lekuizena: 
IRAZABAL HAUNDIKO BASOA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
PERTENECIDOS CS IRAZABAL-AUNDI
Azalera: 
51576
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 
Ikus oharrak

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
9391AAIRAZABAL HAUNDIKO BASOABASOA2010