Basalgo

CIARSOLOA

Erreferentzia: 
04-153
Lekuizena: 
CIARSOLOA (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
PERTENECIDO CS SANTIAGO TXIKI
Azalera: 
1038
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 
23060

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8857AICIARSOLOASOROA"Heredad llamada CIARSOLOA, procedente de la casería SANTIAGO TXIKI…"2005

KIRUETA

Erreferentzia: 
04-154
Lekuizena: 
QUIRUETA (ie) edo KIRUETA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
KIRUETA
Azalera: 
15890
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 
3058

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8874AIQUIRUETABASOA"Parcela de terreno helechal llamado QUIRUETA…"2002
8875AAKIRUETAPINUDIA2010

PETRIKURUTZEONDO

Erreferentzia: 
04-155
Lekuizena: 
PETRI-CURUTZE-ONDO (ie) edo PETRIKURUTZEONDO (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
PETRIKURUTZEONDO
Azalera: 
11651
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 
3135

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8860AIPETRI-CURUTZE-ONDOMENDIA"Parcela de terreno monte, hoy despoblado, en el término de GASTANDOLA y paraje llamado PETRI-CURUTZE-ONDO … al Norte con el camino de Lasosmipe…"2002
8861AAPETRIKURUTZEONDOPINUDIA2010

URKIZU (AGARRE GOIKO)

Erreferentzia: 
04-101
Lekuizena: 
URQUIZU (ie) edo AGARRE GOIKO (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
PERTENECIDOS IDARRAGA AZPIKOA
Azalera: 
3825
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 
22768

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
6357AIURQUIZUGAZTAINADIA"Una porción de monte denominada URQUIZU … todos ellos se hallan poblados de árboles castaños…"1992
6358AAAGARRE GOIKOPINUDIA2010
6359BAAGARRE GOIKOBASOA2010

GOENENGOA (AGARRE GOIKO BI)

Erreferentzia: 
04-103
Lekuizena: 
LANDERA-GOENA, AMURDI-ALDEA y GOENENGOA (ie) edo AGARRE GOIKO BI (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
PERTENECIDOS IDARRAGA AZPIKOA
Azalera: 
7178
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 
22768

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
6355AILANDERA-GOENA, AMURDI-ALDEA y GOENENGOABASOA"Un monte arbolar, formado de otros tres, denominado hoy GOENENGOA y antes LANDERA-GOENA, AMURDI-ALDEA y GOENENGOA…"1992
6356AAAGARRE GOIKO BIPINUDIA2010

LANDARETA (BERGARA)

Erreferentzia: 
04-104
Lekuizena: 
LANDARETA (ie) edo BERGARA ALDIA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
PERTENECIDOS IDARRAGA AZPIKOA
Azalera: 
3384
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 
22768

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
6353AILANDARETAMENDIA"Una porción de monte en el punto llamado LANDARETA…"1992
6354AALANDARETA BERGARAPINUDIA2010

LARROSI SAKONA (BASO TXIKI)

Erreferentzia: 
04-105
Lekuizena: 
LARROSI-SACONA (ie) edo BASO TXIKI (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
PERTENECIDOS IDARRAGA AZPIKOA
Azalera: 
1705
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 
22768

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
6351AILARROSI-SACONAMENDIA"Un monte denominado LARROSI-SACONA…"1992
6352AABASO TXIKIPINUDIA2010

LINDERO

Erreferentzia: 
04-040
Lekuizena: 
LINDERO (ie) (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
LINDERO
Azalera: 
59453
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 
1248

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
6469AILINDEROBASOA"Y un terreno montazgo, en el término y paraje llamado LINDERO…"1987
6470AALINDEROPINUDIA2010

PETRIBASO-KIRUTA

Erreferentzia: 
04-023
Lekuizena: 
PETRIBASO (ie) edo KIRUTA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS MARTOKOA Y PERTENECIDOS
Azalera: 
18579
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 
2992

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
6827AIPETRIBASOGAZTAINADIA"…terreno castañal en el término de PETRIBASO…"1997
6828AAKIRUTAPINUDIA2010

LARRAMENDI

Erreferentzia: 
03-074
Lekuizena: 
LARRAMENDI(ie)
Kokapena
Lursail izena: 
PERTENECIDOS CS ALBISUA
Azalera: 
8475
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 
1888

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
228AILARRAMENDIBASOAEzin izan da ahozko lekukotasunik jaso.