Basalgo

URKITZA BURU

Erreferentzia: 
04-297
Lekuizena: 
URQUIZA-BURU (ie) edo URKITZA BURU (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS IÑARRA GOIKOA Y PERTENECIDO
Azalera: 
3466
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 
846

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8986AIURQUIZA-BURUHARIZTIA"Un terreno robledal en el término de URQUIZA-BURU…"1988
8987AAURKITZA BURUPINUDIA2010

LONBIDE SORO-ARISTITXUA

Erreferentzia: 
04-298
Lekuizena: 
LOMBIDE-SOLO o ARISTICHUA (ie) edo LONBIDE SOLO (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS IÑARRA GOIKOA Y PERTENECIDO
Azalera: 
5903
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 
846

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8995AILOMBIDE-SOLO + ARISTICHUALUR LANDUA"Otro terreno labrantío y parte montazgo en el paraje llamado LOMBIDE-SOLO o ARISTICHUA …"1988
8996AALONBIDE SOLOPINUDIA2010

ARANGUREN ALDEA

Erreferentzia: 
04-301
Lekuizena: 
ARANGUREN-ALDEA (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
ARANGUREN ALDEA
Azalera: 
12081
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 
1147

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
178AIARANGUREN-ALDEABASOA
181AAARANGUREN ALDIABASOA2007

AKEITZA

Erreferentzia: 
04-302
Lekuizena: 
AQUEIZA(ie)
Kokapena
Lursail izena: 
MALKORRA-AKEITZA
Azalera: 
13867
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 
847

BIDE-BITARTE (ARANGURENTXO)

Erreferentzia: 
04-283
Lekuizena: 
BIDE-BITARTE (ie) edo ARANGURENTXO (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
BIDE-BITARTE (ARANGURENTXO)
Azalera: 
1676
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 
469

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
6322AIBIDE-BITARTEBASOA"Una porción de terreno conocido con el nombre de BIDE-BITARTE…situado en el término que llaman QUIRUETA, monte, bajo el camino del mismo nombre…"2007
6323AAARANGURENTXOPINUDIA2010

URKITZA

Erreferentzia: 
04-263
Lekuizena: 
URKITZA (ae)
Kokapena
Azalera: 
3958
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
6022AAURKITZAPINUDIA2010

KIRUTA ALDEA

Erreferentzia: 
04-264
Lekuizena: 
KIRUTA ALDIA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS OLARIAGA AURREKOA Y PERTENE
Azalera: 
6599
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8296AAKIRUTA ALDIAPINUDIA2010

PETRIKURUTZ

Erreferentzia: 
04-266
Lekuizena: 
PETRIKURUTZ (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS OLARIAGA AURREKOA Y PERTENE
Azalera: 
22854
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8288AAPETRIKURUTZPINUDIA2010

KURUTZETA

Erreferentzia: 
04-269
Lekuizena: 
PETRICURUTZE-ONDO (ie) edo KURUTZETA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
Cº OLARIAGA OSTEKOA Y PERTENEC
Azalera: 
8162
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 
1303

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
5971AIPETRICURUTZE-ONDOPAGADIA+BASOA"… hayales y helechales del término de GASTANDOLA, conocido con el nombre de PETRICURUTZE-ONDO…"1981
5972AAKURUTZETAPINUDIA2010

KURUTZETA

Erreferentzia: 
04-270
Lekuizena: 
PETRICURUTZE-ONDO (ie) edo KURUTZETA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
Cº OLARIAGA OSTEKOA Y PERTENEC
Azalera: 
28328
Auzoa: 
Basalgo
Finka zenbakia: 
1303

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
5969AIPETRICURUTZE-ONDOPAGADIA"Un monte hayedal y helechal en GASTANDOLA, conocido con el mismo nombre que el anterior…" (PETRICURUTZE-ONDO)1981
5970AAKURUTZETAPINUDIA2010