éran

éran. 1. eran. (a). du aditza. Edan.   Beber. eran txarrekua izen. esapidea. Edandakoan gaizto jarri. Eran txarrekua izen da beti Inaxio. (Lar Antz) éranda égon.. (b). esapidea. Estar bebido. Rekta erdixan baztarra joteko eranda egongo zan. eranían pasau. (c). esapidea. Gehiegi edan. Itxuria eranian pasau zan, da gero txokia kotxiakin./ Len aguazillak erretiratzen jittuan dantzatik eranian pasautakuak. 2. eran, erána. (b). izena. La bebida. Orri eranak gaitz eitten jao. eranai emon. (c). esapidea. Darse a a la bebida. Ori aspaldixan eranai emonda dago.