atzámar

Lotutako hitzak berbaren dagokion sarreran erantsita azalduko dira.

atzámar, atzamárra. (a). izena. Dedo. Biatz edo bietz ere erabiltzen da, baina badirudi eskukoak izendatzeko atzamar edo atzapar gehiago esaten dela. Dena dela, hemen ez da egiten atzamar eta bietz-en arteko diferentziarik. Sin. bíetz.
Loturak
Lotura berria erantsi