Hiztegia

A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z
píku
pillo
pillo, pillúe. (a). izena. (Leintz) PILLA. Pila.   Montón. Eskoriatzan hala deitzen zieten garai baten kanpotarrek euskaldunei. Euskaldun gehienak herriaren goi aldean bizi ziren, eta batzuek behealdekoei "maketo" deitzen zieten, eta, berriz, "pillue" beheko etxe berrietan bizi ziren erdaldunek goikoei. "Ese es pillue". Berba hori (pillue) etengabe entzuten zietelako, ziur asko. Sin. pílla.
Pillo, pillo, sangarra pillo!. esaera. "Aupa! Viva! Poztasuna adierazteko berbak. Tor. Etxebarriak diñuan moduan:  'Palabras mágicas con las que los chicos proclamábamos la exclusividad de algún feliz hallazgo, como un montón de flores, fresas, moras." (SB Eibetno).
pin-paun. onomatopeia. (Eibar) PIN-PAN. "Atien zaratia haiziak itxi eta zabaldu egitten dittuanian, indarrez; baitta beste edozein kolpe be." (SB Eibetno).
pínpiñ, pinpíña. (d). izena. Neguta. Ik. negúta.
pínpiño bédar, pínpiño bedárra. (d). izena. . Celidonia. Ik. iódo bédar.
pinplau. (c). aditza. (eufemismoa.) Mozkortu. Puxkat pinplau zanian, aora etorri jakozen danak esan zotsan./ Nik uste dot Karlos puxkat pinplauta zeuala atzo. Gehienetan "puxkat" aurretik. Lafiau baino leunagoa da.
pinpórta, pinportía. (c). izena. Gorputzean nahiz landare batean irteten den garau edo irtenunetxoa.   Grano o bulto en el cuerpo o en un vegetal. Pinportatxo batek urten dost belaunian./ Txatiak pinporta baten lakotxe surra dauka. Klitorisa izendatzeko ere entzuten da. Edozein aletxo borobili ere deitzen zaio: iriña dana pinportak eindda dago.
pínttana. .
© Jaione Isazelaia
1. pínttana, pínttania. (c). Babarrun-klase pinttoa . Ik. tolósa bába, baba.
2. pinttana, pinttania. adjektiboa. Animal moteado.  (SB Eibetno).
pinttáu. . 1. pinttau. (b). du aditza. PINTAU. Margotu.   Pintar. Kotxiak pinttau premiñia dauka. Pintau entzuten da orain gehiago. 2. pinttau. (b). du aditza. Dar resultado, medrar. Dendia jarri dau; eztakigu pinttauko daben./ Orrek desiertuan be pinttau eingo leukek.