Elorregi

ERDIKO BIDEA

Erreferentzia: 
12-152
Lekuizena: 
ERDICO-BIDEA (ie) edo GOENENGO BASUA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
ERDIKO BIDEA
Azalera: 
21405
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
3189

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
7626AIERDICO-BIDEAOTADIA"Un terreno argomal con algunas hayas … llamado ERDICO-BIDEA…"1998
7627AAGOENENGO BASUAPINUDIA2010

GAZTAÑADI

Erreferentzia: 
12-153
Lekuizena: 
GASTAÑADI (ie) (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
GAZTAÑADI
Azalera: 
15976
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
3185

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
7624AIGASTAÑADIBASOA"Un terreno helechal y argomal, con algunos castaños denominado GASTAÑADI…"1998
7625AAGASTAÑADIPINUDIA2010

TXARA

Erreferentzia: 
12-110
Lekuizena: 
TXARIA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
TXARA
Azalera: 
8383
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
22231

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8732AATXARIAPINUDIA2010

ELKOROMUÑOALDEA

Erreferentzia: 
12-111
Lekuizena: 
ELKORUMUNOALDEA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
PERTENECIDOS CS ITURBE-ETXEBER
Azalera: 
63213
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
1925

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8716AAELKOROMUÑOALDEAPINUDIA2010

ARRANAITZ

Erreferentzia: 
12-112
Lekuizena: 
ARRANAITZ (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS IPIÑARRIAGA Y PERTENECIDOS
Azalera: 
11452
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
2796

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8728AAARRANAITZPINUDIA2010

OTAITZ

Erreferentzia: 
12-113
Lekuizena: 
OTAITZ (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS IPIÑARRIAGA Y PERTENECIDOS
Azalera: 
24581
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
2796

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8735AAOTAITZPINUDIA2010

ELKOROMUÑO-IPIÑARRIAGA-OLABURU

Erreferentzia: 
12-115
Lekuizena: 
ELKOROMIÑO (ie) (ae) + IPIÑARRIAGA (ie) (ae) + OLABURUA (ie) (ae) + SOLAR FERRERIA (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
CS IPIÑARRIAGA Y PERTENECIDOS
Azalera: 
3385
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
Ikus oharrak

ELKORO ALDEA

Erreferentzia: 
12-116
Lekuizena: 
ELCORO-ALDEA (ie) edo ELKORO ALDIA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
ELKORO ALDEA
Azalera: 
25479
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
2086

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
6029AIELCORO-ALDEABASOA"Terreno helecal en el t´´ermino de ELCORO-ALDEA…"2001
6030AAELKORO ALDIAPINUDIA2010

LIÑAPOTZUETA

Erreferentzia: 
12-117
Lekuizena: 
LIÑA-POZUETA (ie) edo LIÑAPOTZUETA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
LIÑAPOTZUETA
Azalera: 
42348
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
22168

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8725AILIÑA-POZUETABASOA"…terreno helechal sito al término LIÑA-POZUETA…"0
8726AALIÑAPOTZUETAPINUDIA2010

OTAIZGUENA

Erreferentzia: 
12-120
Lekuizena: 
OTAIZGUENA (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
OTAIZGUENA
Azalera: 
38932
Auzoa: 
Elorregi
Finka zenbakia: 
22275

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
7361AIOTAIZGUENAPAGADIA"Una tercera parte indivisa del terreno en el término de OTAIZGUENA, poblado de hayas, actualmente inculto …"2007
7362AAOTAIZGUENAPINUDIA2010