Aldaiegia

BIDEBASO

Erreferentzia: 
10-121
Lekuizena: 
BIDEBASO (ie) (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
GARITANO BARRENENGOA Y PERTENE
Azalera: 
18809
Auzoa: 
Aldaiegia
Finka zenbakia: 
424

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
4549AIBIDEBASOBASOA"Otra porción de terreno helechal en el término de BIDEBASO…"1972
4550AABIDEBASOPINUDIA2009

ERREKETA

Erreferentzia: 
10-096
Lekuizena: 
ERREQUETA (ie) edo ERREKETA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
ERREKETA
Azalera: 
15452
Auzoa: 
Aldaiegia
Finka zenbakia: 
14079

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8780AIERREQUETASAILA"…terreno en el paraje ERREQUETA…"0
8781AAERREKETABASOA2010
8782BAERREKETAPINUDIA2010

ERREKETA

Erreferentzia: 
10-097
Lekuizena: 
CASTAÑAL-BACARRETA (ie) edo ERREKETA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
GARITANO GAINEKOA Y PERTENECID
Azalera: 
16982
Auzoa: 
Aldaiegia
Finka zenbakia: 
12

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
4609AAERREKETABASOA2009
6107AICASTAÑAL-BACARRETAGAZTAINADIA1958

ERREKETA

Erreferentzia: 
10-098
Lekuizena: 
IRUGURUCETA o ERREQUETA (ie) edo ERREKETA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
GARITANO GAINEKOA Y PERTENECID
Azalera: 
7236
Auzoa: 
Aldaiegia
Finka zenbakia: 
12

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
4608AAERREKETABASOA2009
6114AIIRUGURUCETA o ERREQUETABASOA"Un terreno helechal con robles y castaños en el monte llamado Sospechu y término de IRUGURUCETA o ERREQUETA…"1958

NARDA

Erreferentzia: 
10-100
Lekuizena: 
NARDA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
GARITANO GAINEKOA Y PERTENECID
Azalera: 
11172
Auzoa: 
Aldaiegia
Finka zenbakia: 
12

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
4607AANARDAPINUDIA2009

DANTZALEKUA

Erreferentzia: 
10-101
Lekuizena: 
DANZALEKÜA (ie) edo DANTZALEKUA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS MARTIZCOA Y PERTENECIDOS
Azalera: 
8901
Auzoa: 
Aldaiegia
Finka zenbakia: 
1769

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
6710AIDANZALEKÜALUR LANDUA"Otro terreno parte labrantío y parte con plantanción joven … en el paraje llamado DANZALEKÜA…"1980
6711AADANTZALEKUAPINUDIA2009

ZIARSORO

Erreferentzia: 
10-079
Lekuizena: 
CIARSORO (ie) edo ZIARSORO (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
AMUSKIBAR BOLU Y PERTENECIDOS
Azalera: 
3797
Auzoa: 
Aldaiegia
Finka zenbakia: 
1773

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
4065AICIARSOROSOROA"La heredad denominada CIARSORO …"1993
4066AAZIARSOROLARREA2009
4067BAZIARSOROBASOA2009

LAMIATEGI

Erreferentzia: 
10-080
Lekuizena: 
LAMIATEGUI (ie) edo LAMIATEGI (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
AMUSKIBAR BOLU Y PERTENECIDOS
Azalera: 
7834
Auzoa: 
Aldaiegia
Finka zenbakia: 
1773

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
4068AILAMIATEGUISOROA"Otro terreno heredad en el paraje llamado LAMIATEGUI…"1993
4069AALAMIATEGIZELAIA2009

EUDIAURRE

Erreferentzia: 
10-095
Lekuizena: 
EDUEGUI-AURREA (ie) edo EUDIAURRE (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
GARITANO GAINEKOA Y PERTENECID
Azalera: 
1688
Auzoa: 
Aldaiegia
Finka zenbakia: 
12

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
4611AAEUDIAURREBASOA2009
6103AIEDUEGUI-AURREAGAZTAINADIA"Un terreno castañal llamado EDUEGUI-AURREA, en el mismo monte Sospechu…"1958

SORO TXIKIA-KAMIÑAZPI

Erreferentzia: 
10-059
Lekuizena: 
SOLO-CHIQUIA (ie) edo SOLOTXIKIXA (ae) + KAMIÑAZPI (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
BEREZIBAR BARRENA Y PERTENECID
Azalera: 
3775
Auzoa: 
Aldaiegia
Finka zenbakia: 
3122

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
6511AISOLO-CHIQUIALUR LANDUA"…terreno labrantío, llamado SOLO-CHIQUIA…"1994
6513AAKAMIÑAZPIZELAIA2009
6512BISAILA"Otra porción de terreno entre el camino y el río…"1994
6514BASOLOTXIKIXAFRUTA ARBOLAK2009