Aldaiegia

ETXEAURREKO TXARIA

Erreferentzia: 
10-034
Lekuizena: 
LEZARANSACONA (ie) edo ETXEAURREKO TXARIA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
BEREZIBAR-SAN KRISTOBAL
Azalera: 
2591
Auzoa: 
Aldaiegia
Finka zenbakia: 
1152

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
5743AILEZARANSACONASOROA"Otra heredad en el término de LEZARANSACONA…"1994
5744AAETXEAURREKO TXARIABASOA2009

SORGINZELAI-MOZOLOTEGI BURU

Erreferentzia: 
10-009
Lekuizena: 
ZORGINZELAI (ie) EDO SORGINZELAI (ae) + MOZOLOTEGUI-BURU (ie) edo MOSOLOTEGI BURUA (ae) + ITURRITXO ONDUA (ae) + OTABIXKAR (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
PERTENECIDOS Cº GAZTELU GOIKOA
Azalera: 
23467
Auzoa: 
Aldaiegia
Finka zenbakia: 
1267

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
4229AIZORGINZELAIHARIZTIA"Monte hayedal y robledal conocidos como ZORGINZELAI y MOZOLOTEGUI-BURU…"2000
4231AAITURRITXONDUA+OTABIXKAR+MOSOLOTEGI BURU+SORGINZELAPINUDIA2009
4230BIMOZOLOTEGUI-BURUPAGADIA"Monte hayedal y robledal conocidos como ZORGINZELAI y MOZOLOTEGUI-BURU…"2000

BEREZIBAR AURREKO SAKONA

Erreferentzia: 
10-010
Lekuizena: 
BEREZIBAR AURRESAKONA (ie) edo BEREZIBAR AURREKO SAKONA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
PERTENECIDOS Cº GAZTELU GOIKOA
Azalera: 
3544
Auzoa: 
Aldaiegia
Finka zenbakia: 
1267

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
4211AIBEREZIBAR AURRESAKONABASOA"Monte … BEREZIBAR AURRESAKONA…"2000
4212AABEREZIBAR AURREKO SAKONAPINUDIA2009

BEREZIBAR AURREA

Erreferentzia: 
10-011
Lekuizena: 
BEREZIBAR AURREA (ie) (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
PERTENECIDOS Cº GAZTELU GOIKOA
Azalera: 
3606
Auzoa: 
Aldaiegia
Finka zenbakia: 
1267

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
4205AIBEREZIBAR AURREAOTADIA"…monte argomal … BEREZIBAR AURREA…"2000
4206AABEREZIBAR AURRIAPINUDIA2009

SOSPETXU GURUTZEAGA

Erreferentzia: 
10-001
Lekuizena: 
SOSPETXU GURUZEAGA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
SOSPETXU GURUTZEAGA
Azalera: 
20524
Auzoa: 
Aldaiegia
Finka zenbakia: 
1453

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8767AASOSPETXU GURUTZEAGAPINUDIA2010

SORGINZELAI GOIKOA

Erreferentzia: 
10-008
Lekuizena: 
ZORGIN ZELAIA GOIKUA (ie) edo PINUDI HAUNDIXA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
PERTENECIDOS Cº GAZTELU GOIKOA
Azalera: 
14670
Auzoa: 
Aldaiegia
Finka zenbakia: 
1267

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
4227AIZORGIN ZELAIA GOIKUAOTADIA"Monte argomal … ZORGIN ZELAIA GOIKUA …"2000
4228AAPINUDI HAUNDIXAPINUDIA2009

SAGUTXUA

Erreferentzia: 
09-172
Lekuizena: 
SAGUCHUA o ZUBICHUA (ie) edo SAGUTXUA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
SAGUTXUA EDO ZUBITXUA
Azalera: 
6030
Auzoa: 
Aldaiegia
Finka zenbakia: 
20715

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
3946AISAGUCHUA + ZUBICHUABASOA"Otra porción de terreno helechal con algunos castaños, en el paraje llamado SAGUCHUA o ZUBICHUA…"1997
3947AASAGUTXUAPINUDIA2009

KORTAGOIKOA

Erreferentzia: 
09-174
Lekuizena: 
CORTAGOICOA (ie) edo KORTAGOIKOA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
KORTAGOIKOA
Azalera: 
1391
Auzoa: 
Aldaiegia
Finka zenbakia: 
20718

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
3948AICOTAGOICOABASOA"Otra porción de terreno helechal, con plantas de abedules y castaños, en el término de COTAGOICOA…"1997
3949AAKOTAGOIKOAMENDIA2009
3950BAKOTAGOIKOAPINUDIA2009

ANTXOLA ALDEA

Erreferentzia: 
09-175
Lekuizena: 
OSALEGUI-AZPICOA (ie) + CORTA DE OSALEGUI (ie) + ANTXOLA ALDIA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
BEREZIBAR-SAN KRISTOBAL
Azalera: 
7398
Auzoa: 
Aldaiegia
Finka zenbakia: 
737

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
5716AIOSALEGUI-AZPICOAOTADIA"Un terreno argomal, con algunos árboles robles en el punto nombrado OSALEGUI-AZPICOA…oeste con una regata…"1994
5718AAANTXOLA ALDIAPINUDIA2009
5717BICORTA DE OSALEGUIZELAIA"Un terreno prado, en el paraje llamado CORTA DE OSALEGUI…"1994

GOIKO-KORTA

Erreferentzia: 
09-176
Lekuizena: 
GOICO-CORTA (ie) edo GOIKO KORTA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
GOIKO-KORTA
Azalera: 
3880
Auzoa: 
Aldaiegia
Finka zenbakia: 
4089

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
7793AIGOICO-CORTAMENDIA"Terreno monte en el punto denominado GOICO-CORTA…"0
7794AAGOIKO KORTAPINUDIA2010