Agirre

HOSPITAL GASTAÑADUI

Erreferentzia: 
06-034
Lekuizena: 
HOSPITAL-GASTAÑADUY (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
HOSPITAL GASTAÑADUI
Azalera: 
5747
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 
12836

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8853AIHOSPITAL-GASTAÑADUYGAZTAINADIA"Otro terreno poblado de castaños llamado HOSPITAL-GASTAÑADUY …"1983
8854AAHOSPITAL GASTAÑADUIPINUDIA2010

ITURRALDE

Erreferentzia: 
06-036
Lekuizena: 
ITURRALDE (ie) edo ITURRITZA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
ITURRALDE
Azalera: 
4043
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 
1851

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
9466AIITURRALDELUR LANDUA"Una porción de terreno sembradío llamado ITURRALDE …"1977
9467AAITURRITZALARREA2010
9468BAITURRITZABASOA2010

ITURBE ERREKA

Erreferentzia: 
06-037
Lekuizena: 
ITURBE-ERREKA (ie) (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
ITURBE ERREKA
Azalera: 
3185
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 
275

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
9471AIITURBE-ERREKALUR LANDUA+OTADIA"Una porción de terreno en el punto llamado ITURBE-ERREKA … 65a 18ca de terreno labrantío y 56a 29ca de terreno erial y peñascal …"1977
9476AAITURBE ERREKAZELAIA2010

ETXEAZPIA-ITURRIALDAI-ALDAPIA

Erreferentzia: 
06-044
Lekuizena: 
ECHEAZPIA (ie) edo ETXEAZPIA (ae) + CHAUSOROA (ie) + ITURRIALDAY (ie) + ALDAPIA (ie) (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
ETXEAZPIA-ITURRIALDAI-ALDAPIA
Azalera: 
14187
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 
3574

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
5911AIECHEAZPIA+CHAUSOROA+ITURRIALDAY+ALDAPIASAILA"…porción de terreno conocido con el nombre de ECHEAZPIA, CHAUSOROA, ITURRIALDAY y ALDAPIA, en el término de ITURBE …"1989
5912AAETXEAZPIALARREA2010
5913BAITURBEBASERRIA"…mitad de la casería llamada ITURBE…"2010
5914DAETXEAZPIAFRUTA ARBOLAK2010
5915EAETXEAZPIA+ALDAPIALUR LANDUA2010

ETXE INGURUA

Erreferentzia: 
06-048
Lekuizena: 
ETXE INGURUA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS SAN MARTIN Y PERTENECIDOS
Azalera: 
4168
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 
20388

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
3424AILUR SAILA"Casería llamada SAN MARTIN …con su terreno sembradío …"1996
3425AAETXE INGURUALUR LANDUA2009
3426BASAN MARTINBASERRIA2009
3427CAETXE INGURUALUR LANDUA2009
3428DAETXE INGURUAFRUTA-ARBOLAK2009

AGIRRE ORTU

Erreferentzia: 
06-049
Lekuizena: 
AGUIRRE-ORTU (ie) edo ZELAI HAUNDIXA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
PERTENECIDOS SAN MARTIN
Azalera: 
5973
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 
640

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
3484AIAGUIRRE-ORTULUR SAILA"…porción de terreno en el paraje llamado AGUIRRE-ORTU…"1996
3485AAZELAI HAUNDIXALUR LANDUA2009

ZUBURRUTI ZELAI

Erreferentzia: 
06-050
Lekuizena: 
ZUBURRUTI-CELAY (ie) edo ZELAI HAUNDIXA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
PERTENECIDOS SAN MARTIN
Azalera: 
564
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 
640

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
3480AIZUBURRUTI-CELAYZELAIA"…terreno herbal llamado ZUBURRUTI-CELAY…"1996
3481AAZELAI HAUNDIXALUR LANDUA2009

ELEIZA-ONDOA

Erreferentzia: 
06-051
Lekuizena: 
ELEIZA-ONDOA (ie) edo ELIZONDUA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
ELEIZA-ONDOA
Azalera: 
1707
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 
21128

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
2873AIELEIZA-ONDOALUR LANDUA"…terreno sembradío, llamado ELEIZA-ONDOA … superficie de 3.619 m2 …"1999
2874AAELIZONDUAFRUTA-ARBOLAK2009

ITURBE ERREKA

Erreferentzia: 
06-053
Lekuizena: 
ITURBE-ERREKA (ie) (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
ITURBE ERREKA
Azalera: 
6094
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 
275

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
9469AIITURBE-ERREKALUR LANDUA+OTADIA"Una porción de terreno en el punto llamado ITURBE-ERREKA … 65a 18ca de terreno labrantío y 56a 29ca de terreno erial y peñascal …"1977
9473AAITURBE ERREKAPINUDIA2010
9474BAITURBE ERREKALARREA2010

Erreferentzia: 
06-054
Kokapena
Azalera: 
1252
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: