Agirre

SOSPETXU

Erreferentzia: 
10-146
Lekuizena: 
SOSPETXU (ie) (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
SOSPETXU
Azalera: 
7903
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 
23588

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
3177AISOSPETXUBASOA"…pertenecido denominado SOSPETXU…"2007
3178AASOSPETXUBASOA2009

BOST AITZETA BURU

Erreferentzia: 
07-253
Lekuizena: 
BOST-ARICETA-BURUA (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
CS AGIRRE BASERRIA Y PERTENECI
Azalera: 
21545
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 
637

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
6770AIBOST-ARICETA-BURUOTADIA"…porción de terreno argomal en el término de ELORRIETA, y paraje llamado BOST-ARICETA-BURUA…"1980
6771AABOST AITZETA BURULARREA2009

ALDAPIA

Erreferentzia: 
06-246
Lekuizena: 
HEREDAD Y LUBARRIS (ie) edo ALDAPIA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
HEREDAD Y LUBARRIS
Azalera: 
55181
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 
22839

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
2623AIHEREDAD Y LUBARRISGAZTAINADIA"Las heredades y lubarris, con un pequeño castañal que se halla alrededor de la casa, en el paraje de IRABIEN…"2001
2624AAALDAPIALARREA2009
2625BAALDAPIAPINUDIA2009
2626CAALDAPIALARREA2009

AGIRRE ORTU

Erreferentzia: 
06-235
Lekuizena: 
AGUIRRE-ORTU (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
CS AGIRRE BASERRIA Y PERTENECI
Azalera: 
1699
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 
637

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
6795AIAGUIRRE-ORTUZELAIA"…porción de terreno herbal con algunos manzanos en el paraje AGUIRRE-ORTU…"1980

ITURBE ERREKA ALDEA

Erreferentzia: 
06-236
Lekuizena: 
ITURBE ERREKA ALDIA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
ITURBE ERREKA ALDEA
Azalera: 
4497
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 
Ikus oharrak

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8533AAITURBE ERREKA ALDIABASOA2010

SAN MARTIN

Erreferentzia: 
06-240
Lekuizena: 
SAN MARTIN (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
SAN MARTIN
Azalera: 
809
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 
8570

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
9220AISAN MARTINSAILA"Parcela de terreno en el paraje de SAN MARTIN …"2001
9221AASAN MARTINEKOIZKORTASUN GABE2010

ITURBE ERREKA ALDIA

Erreferentzia: 
06-245
Lekuizena: 
ITURBE ERREKA ALDIA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
ITURBE ERREKA ALDIA
Azalera: 
1386
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
9667AAITURBE ERREKA ALDIAZELAIA2010

AZKARRUNTZ GOIKOA

Erreferentzia: 
06-217
Lekuizena: 
AZCARRUNTZ-ARRIBA (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
AZKARRUNTZ GOIKOA
Azalera: 
2051
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 
22617

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
2717AIAZCARRUNTZ-ARRIBASOROA0
2718AAAZKARRUNTZ GOIKUALUR LANDUA2009

ETXE INGURUKO SAILA

Erreferentzia: 
06-183
Lekuizena: 
"… pertenecidos de la casería Aumategui …" (ie)
Kokapena
Lursail izena: 
CS AHUMATEGI Y PERTENECIDO
Azalera: 
95308
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 
13132

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
3168AILUR SAILA"…pertenecidos que fueron de la casería Aumategui…"2007
3169AAETXE INGURUKO SAILAZELAIA2009
3170BAETXE INGURUKO SAILAFRUTA-ARBOLAK2009
3171CAETXE INGURUKO SAILALARREA2009
3172DAAUMATEGIBASERRIA2009
3173EAETXE INGURUKO SAILAFRUTA-ARBOLAK2009
3174FAETXE INGURUKO SAILAZELAIA2009
3175GAETXE INGURUKO SAILAFRUTA-ARBOLAK2009
3176HAETXE INGURUKO SAILAPINUDIA2009

Erreferentzia: 
06-200
Kokapena
Azalera: 
1261
Auzoa: 
Agirre
Finka zenbakia: 

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
2871
2872
2870AI0