ERROTABURUA

Izaera: 
A
Urtea: 
1991
Urtea 2: 
1992

- Errotaondua? Eta Errotaondua ta —beste… entzunda daukat nik be— Errotaburua, berdiñak die?
- Ez, ez, Errotaondua da errotia nola dauen lauen, ha ingurua; eta bestia, zela esan dostazu izena? Errota… Errotaondua eta Errotaburua handik gorutz. Eske horrek danak lehen sartu dittuu Solobarrenien, behintzet, […] Solobarrena izenak: Errotaburua…
- Bai, eske hori, behekaldien euen pareje guztiori da Solobarrena…
- Bai, bai, baiña Solobarrenan barruen dare honek izenok. Barruen.
- […].
- Hori dana da Solobarrena?
- Bai, ba. Bai, ba. Eta, orduan, ba, errotia…
- Aber, Solobarrena […] Askarrondo eta… Gaztañari…
- Gaztañisakona bittarte hori dana.
- Dana da Solobarrena.
- Dana da Solobarrena.
- Aber. Ta, orduan, Askarrondo ipini dou hogeta sei eta Gaztañari hori ipini dou… Gaztañaisakona dau beste mapan hemeretzixan. Bai? Ba, orduan, hori barren hori dana da Solobarrena.
- Bale, hau ipiniko jonau garbixan.
- Ta Solobarren barruan, ba, beste… punto batzuk.
- Beste horrek.
- Bai, bai, Errotaburua ta Askarrondua ta…

Erref. Kartografikoa: 
88-25-B,044
Elementu geografikoa: 
PINUDIA
Auzoa: 
Angiozar
Auzunea: 
Goimendi (Angiozar)
Erreferentzia bibliografikoa: 
18
Berriemalea: 
Mertxe Laspiur
Biltzailea: 
Arantzazu Aranzabal, Jose Angel Arriaran