AGARRE EGIXA

Izaera: 
A
Urtea: 
1991
Urtea 2: 
1992

- Bueno, hau Ubera auzua da…
- Bai. Hori Ubera auzua da. Hau da gure hegixa hauxe da, e? Hauxe. Agarre hegixa hauxe da.
- Hau da Uberako parte bat?
- Bai, Uberako partia hori.
- [...].
- Nik hamen ezautu eitten dittut soluak ezautzen dittut. Ta ezautu dot hau, hau [Agirre-hegia] solua. Hau, hau da gure solua, gero gure etxaburua da hori hortik gorakua, hau da Andurira doian pistia. E? Hor laga dozue pista zera… kruzia. Gu ez gare hor… joe, ba, mapia…
- Bueno, orduan daukau Agarre hegixa? Honei danai Agarre hegixa esaten jako?
- Bai, hau Agarre hegixa. Gero, Elizalde ta horrek hartuta eukiko dittuzue, ezta, lehenau? Izaletxebarrin egon ziñan zu…
- Bai.
- Ta Gaztaiñazabal?
- E? Gaztaiñazabal? Gero ikusiko dittuu horrek, gero, preguntauaz.
- Itxoin, alde hau Agarre hegixa ta bestekaldiak badauka izenik?
- Bai, bestekaldia da Izotz… Izuziarra esaten dou. Zela esango dou hori? Izotz ziarra.
- Bai, baiña zela esaten dozue normalian?
- Izuziarra. Izuziarra. Baiña da Izotz ziarra.

Erref. Kartografikoa: 
88-10-ABDE,049
Sinonimo: 
AGARREIXA(21),EUSKIBEIXA(21)
Elementu geografikoa: 
AUZUNEA
Auzoa: 
Ubera
Auzunea: 
Agarreegia
Erreferentzia bibliografikoa: 
09
Berriemalea: 
Luis Aranzabal eta Lorenzo Olañeta
Biltzailea: 
Andoni Larrañaga