"Frantsesan animia baño luziaua"

"Frantsesan animia baño luziaua". (b). Zerbaitt oso luzia dala adierazteko erabiltzen da: Hori don mutilla "frantsesan animia baiño luziaua"! (mutil altua). Harek jaukanan makilla demasa, "frantsesan animia baño luziaua"! Erritxe Barrenetxea-Arando eta Mariñe Barrenetxea-Arandok Zubitxa kalian.