1. púsillo

1. púsillo, púsillua. (c). izena. Ampolla producida por quemadura, principalmente. Olixo erria jausitta eskugaiña pusilloz beteta dauka. Lanagatik eskuetan sortzen diren anpollei edo oinetakoek ateratzen dituztenei baba, ez pusillo. komentario 1

Komentarioak

Gure inguruan "puspullua / puspulluak" hitza asko erabiltzen dogu (ampolla). Bergara