pasára

pasára. 1. pasara, pasaría. (b). izena. Tunda, paliza. Amak pasaria emun dotsa pitxarra apurtzearren. PASARIA ARTU edo EMON, batik bat. Punturarte oso hitz arrunta, baina gero eta gutxiago entzuten da. Ik. odolán pasára. 2. pasara, pasaría. (b). izena. Acción de pasar, en diversos sentidos. Pasara bat emun jat periodikuai./ Atia pintau dot, baiña beste pasara bat emun bia jako. pasarán. (c). adberbioa. Pasadan.   De paso, de pasada. Uberara bazoiaz, pasaran ura ekarri. 3. pasara, pasaría. (b). izena. Ekintza azkar eta azalekoa. Bazkai pasaria ein ddot./ Ikasi pasaria einddakuan joango naiz oera. 4. pasara, pasaría. (b). izena. Baza en los naipes. Oinguan eztou pasaraik pe eiñ; zapatero geldittu ga.