matráilla

matráilla, matraillía. (b). izena. Carrillo, moflete, mejilla. Gizon bapua dago matrailla ederrekin. 2 komentario matráilla-górri, matráilla-gorrixa. (c). izena. De pomulos rosados. Potolo matrailla-gorri bat da jefia. Sagar mota batzuez ere bai: Sagar matrailla-gorrixak erosittut.

Komentarioak

Pómulos, azentu markarekin.

de mazela. Mejilla. Del rom. massila, massela (lat. maxilla "mandíbula"). Cp. fr. ant. mascele, maissele "mejilla" (s. XII). Var. matela con t aumentativo para "mejilla gruesa".