lumátu

lumátu. 1. lumatu. (b). du aditza. Desplumar. Kazarixei arrapatzia gustatzen jakue, baiña lumatzia ez. 2. lumatu. (c). du aditza. Desplumar en el juego. Bingotik lumatuta urten giñuan. Sin. narrutu. 3. lumatu. (c). da aditza. Lumaz jantzi.   Emplumarse, llenarse de plumas las aves. Joan zan astian jaiotako txorikumak lumatzen asitta dare.