lapurréta

lapurréta, lapurretía. (b). izena. Robo. Aurtengo udan lapurreta asko izan da etxetan. lapurréta garbíxa. (b). Gehiegi ordaintzen deneko zera. Bi kafe milla pezeta; lapurreta garbixa ein zoskuen. lapurrétan. (a). Robando. Ori lapurretan arrapau zeben dendan. lapurrétan eiñ. (a). aditza. LAPURREN EIÑ (LEIN.).. Robar. Seminaixuan lapurretan ein ddabe.