kórda

kórda. komentario 1
© Jaione Isazelaia
1. korda, kordía. (c). izena. Racimo, ristra. Maats-korda ederrak agiri die./ Kordak eiñ da txintxiliz laga berakatzak.
2. korda, kordía. (c). izena. (Leintz) Cuerda de reloj. Ez aztu kordia emotie. Bergaran kuerda.

Komentarioak

"Cuerda" hitza bezela latinetik dator "chorda", eta hau grekotik χορδή).