gripa

gripa, grípia. (d). izena. Zerrak egurrari uzten dion azal latza.   Gripa. Zerrautsa berak eukitzen daben gripia, zerrautsa garbittu ein biejako dana. Ta gero kastilluan tolosten dabe. Sebas. komentario 1

Komentarioak

Zer da “gripa”?. Gaztelaniaz, “gripe” esateko ameriketan erabiltzen duten berba.

RAE: gripe: del francés grippe:

grippé (adj)
1.(persona) griposo(a).
2.(motor) agarrotado(a)
gripper (verb) (motor) agarrotarse, griparse

inglesez
grip (izena)
1 (asimiento) apretón
2 (de un neumático) adherencia, agarre

Zer ikusirik al dauka?