gesal

gesal. GEZAL. komentario 1 1. gesal. GESÁLA. "Lo soso, lo que está sin sal. Lo que está desalado. Lo salado (!)." (Izag. Antz). 2. gesal, gesala. izena. (Leintz) Elur zapaldu eta urtua, batza.

Komentarioak

Bitxia da, alde batetik geza da "gazi ez dena" eta beste aldetik gesal hitzak esanahi hauek ditu:
gesal

· 1 iz. agua del mar
· 2 iz. nieve medio derretida
· 3 iz. salmuera
· 4 iz. podre, pus
1 zerizkion zorne eta gesal zikinak teila-puska batez kentzen zituen: la materia y pus sucio que le emanaba los quitaba con un pedazo de teja
· 5 iz. lechada de cal
· 6 izond. salado/da
1 haize gesalak blastada ematen zion aurpegian: el viento salado le golpeaba la cara