esénpler

esénpler. zenbatzailea. Asko, ugari. (?). Gripekuan neskia il zan, Dorotea... Mekoletan iru, etxe baten. Esenpler bat lagun il zien orduan. Aniz. Ez dugu beste sekula entzun. Hitz harrigarri samarra da. Zintan hori entzuten da, baina gaizki aditu ote dugu? komentario 1

Komentarioak

Pancracio Celdranek dio "El término deriva del verbo latino examplare, que la lengua occitánica antigua convirtió en eissamplar, de donde el francés antiguo essampler..., todo ello consecuencia del adjetivo latino amplus en su valor semántico de abundante, ancho".