bénga!

bénga!. 1. bénga. (a). interjekzioa. Ale. Presa sartzeko, aginduak emateko, norbait animatzeko eta horrelakoetarako erabilia.   Exclamación que se usa para meter prisa, dar órdenes, animar, etc. Benga, benga! Ordua da oetik jaikitzeko./ Ale, benga, goazen piszinara. 2. bénga. (a). interjekzioa. Aurrekoak esandakoa ez dugula sinisten adierazten du. —Atzo bos kiloko erbixa bota najuan. —Benga, benga, sartuixok ori beste bati. 3. bénga. (a). interjekzioa. Agur, gero arte!, gazteen artean. Benga, illuntzian Pol-polen ikusiko ga. Erabilera hau bitxia egiten zaigu adin apur bat dugunoi.