barri

barri. BERRI. Barri eta berri biak erabiltzen dira eta eratorri gehienekin gauza bera gertatzen da. Lehena mendebaldera esaten da gehiago eta bigarrena ekialdera, baina barri-k dirudi sustraituena eskualdean. Eratorri guztiak honen azpian jarri ditugu komentario 1 1. barri, barríxa. (a). adjektiboa. Nuevo, -a. bárri-bárri egon. (c). esapidea. Berria eta esperientzia gabea izan, lan baten adibidez.   Ser novato; en el trabajo, por ejemplo. Oinddio barri-barri neuan da astolan guztiak neuretako izate zien./ Barri-barri zeuan bat jarri zeben nausixakin berba eitteko. barriz-barriz asi. (c). esapidea. BARRIN BARRIZ, BARRIXAN BARRIZ. Hutsetik hasi.   Empezar de cero. Ainbeste urtian lan batera oittuta gero, asi ari oiñ barriz-barriz./ Kiebra jo eta barrixen barriz asi bier izan auen. (Lein.). 2. barri, barríxa. (a). izena. Nueva, noticia. Ze barri dago Elgeta aldian?/ Eztaukau aman barririk. Ik. nobedáde. 3. barri, barríxa. (b). adjektiboa. Recién. Ogi au ein barrixa da./ Kotxe erosi barri batekin etorri da. Aditzaren atzetik. 4. barri. (b). posposizioa. Recién. Jan barri nago ta enoia baiñatzera./ Oinddio karneta etara barri zeukan. Aditzaren atzetik. 5. barri. (b). posposizioa. Acerca de (saber). Eztakitt ezer onen barri./ Anaian barri jakin zebenian segittuan artu zeben abioia.

Komentarioak

Bergarako toponimiako lekukotasun idatzietan antzeko banaketa dago Barri (180 aldiz) eta Berriren (204 aldiz) artean. Edonola ere, mendeetan zehar bilakaera garbi bat egon da Berriren alde: 1800era arte 65 Barri eta 10 Berri jaso ziren eta handik hona Berri nagusitu da.

Bestalde, auzokako banaketari dagokionez, ez du ematen mendebalde/ekialde banaketa garbi bat dagoenik: Barriren lekukotasun gehiago dago Angiozarren, Uberan, Sanantonabaten, Osintxun eta Elosuan. Berri, aldiz, nagusi da gainontzeko auzoetan: Agirre, Aldaiegia, Aranerreka, Aritzeta, Basalgo, Elorregi, Goiauzoa, San Juan...