ánka

ánka. komentario 1 1. anka, ankía. (a). izena. Pata, pie, pierna. Ipurditik belaunerainokoa iztar, eta belaunetik hankarainokoa berna da, baina guztia, anka. Dena dela, «pierna» eta «pie» izendatzeko ere, erabiltzen da anka. . anka bakarrian. (b). adberbioa. ANKA TXUNTXURRÍAN. Hanka bakarka.   A la pata coja. Biurrittua eiñ eta anka txuntxurrían joan biar izan neban etxera. Sin. txínguan. Ik. txándorrika.
© Josu Okina
anka geldíxan. (d). adberbioa. Hankak mugitu gabe, boletan edo beste zerbaitetan (jokatu). Anka geldixan irabaziko lostake arek neri. Baita, abiadarik hartu gabe. Anka geldixan iru metroko saltua eitten zeban.
ankak erabilli. (c). Ihes egin, lasterka egin. Gero gerriek urten auen eta hankak ebali biher. (AA ArrasEus 228. o.). ánkak jaso. (c). du esapidea. Ospa egin. Escapar, huir. Eskandalo demasa etara giñuan goizaldera kalian, baiña baezpada be, ankak jaso giñuzen serenua etorri baiño len./ Frantxesak anka jaso zittuala ta, erretirau zala ta, kitto. Sin. pólaiñak jaso. ankía sartu. (a). esapidea. Meter la pata. lau ankán. (c). esaera. LAU-GAIÑIAN. A cuatro patas. Zeukan mozkorrakin lau ankan aillegau zan etxera.
2. anka, ankía. (c). toponimoa. Bada gurean terreno bat izen hau duena. Lursail luze eta aldapatsu baten barrenari esaten zaio. Ankia edo Ankabarrena deitzen zaio, eta izen arrunten moduan deklinatzen da. Lenengo Ankia labrau bia da./ Ankabarrenian ein zeben Artizkuak etxia.

Komentarioak

RAEk dio
anca.
(Del it. o prov. anca).
1. f. Cada una de las dos mitades laterales de la parte posterior de las caballerías y otros animales.
2. f. Grupa de las caballerías.
3. f. Cadera de una persona.
4. f. coloq. Nalga de una persona.
5. f. ant. Muslo de una persona.

Corominas eta Pascualen hiztegi etimologikoak dio
Anca: Cadera, nalga de caballerías, grupa. Del fráncico (lengua germánica de los francos) HANKA. Compárese con el neerlandés medieval "hanke" (cadera, anca) y el alto alemán medieval "hanke" emparentado con el escandinavo antiguo hçnk (rollo de cuerda, hebilla) el danés "hank" (asa, empuñadura) y el inglés "hang" (colgar). Probablemente llegó por conducto del catalán u occitano "anca" (cadera).