Sailkapena: HEGIA (ladera)

Aspeltxikietako punta

KoordenatuakX545115 Y4771740 Mapan ikusi (b5m)
Arautze egoeraUdaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena
AuzoaAldaiegia
Elem. geografikoaHEGIA (ladera)
Oharrak

ATX-BELTZ-TXIKI osagaiak izango dira? Ez dago datu basean idatziz jasota halako lekukotzarik. Hala ere, Osintxun ahoz jasota dago AIZPELTZA.

Aspeltxikieta ere badago gertu. Bateratu?

Dantzalekua

KoordenatuakX548018 Y4770611 Mapan ikusi (b5m)
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaElorregi
Elem. geografikoaHEGIA (ladera)
Hizkuntza erabileraAmaierako A artikulua da eta, beraz, izen arruntak (mendi, etxe...) bezala deklinatuko da: Dantzalekua, Dantzalekuak, Dantzalekuari, Dantzalekuan, Dantzalekuko, Dantzalekutik, Dantzalekura
Oharrak

Oharretan ez dator DANZA osagaia duen toponimorik. A artikulua? Berriemaile batzuen arabera bai. Besteen arabera jakin ez. Berriemaile baten arabera sinonimoa: ELKOOKOEGIXA. Biak bat badira, batu eta kokapena zehaztu. Hala ere, seguruenera, Elkoroko hegiko gune bat izango zen dantza-lekua.

Kasu horretan aztertzekoa izan liteke mapan biak sartu ala ez?

Doblonaretxeta

KoordenatuakX541957 Y4773276 Mapan ikusi (b5m)
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaAngiozar
Elem. geografikoaHEGIA (ladera)
Hizkuntza erabileraAmaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Doblonaretxeta, Doblonaretxetak, Doblonaretxetari, Doblonaretxetan, Doblonaretxetako, Doblonaretxetatik, Doblonaretxetara
Oharrak

88-17-E,078* erreferentzian DONACHETABURU. Datu basean ez dago beste lekukotzarik; ezta oharretan ere.

Katastrokoan badaude 5-6 partzelatako lekukotzak idatzizko zein ahozkoak: Ahoz DONATXETA gehienetan, behin edo DOÑATXETA; idatziz, DONACHETA batzuetan eta bestelakoak ere bai: "…monte en el término de DOBLONARECHETA, llamado también DOÑACHETA …",  "Monte denominado PAGAMENDI, sito en el término de DOBLON-AITZETA…" (i) 

Egia

KoordenatuakX545749 Y4775238 Mapan ikusi (b5m)
Arautze egoeraUdaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena
AuzoaSan Juan
Elem. geografikoaHEGIA (ladera)
Oharrak

Ez da dokumentatzen EGIA bera hutsik termino generiko gisa ez bada; ezta oharretan ere. Katastroan ere ez dago inguru horretan izen horretako partzelarik.

Egialdapa

KoordenatuakX550067 Y4778023 Mapan ikusi (b5m)
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaOsintxu
Elem. geografikoaHEGIA (ladera)
Hizkuntza erabileraAmaierako A berezkoa du hitzak eta, beraz, deklinabideko kasu guztietan mantenduko du: Egialdapa, Egialdapak, Egialdapari, Egialdapan, Egialdapako, Egialdapatik, Egialdapara
Oharrak

Ala Egialdapak? Ematen du informateek ahoz gehienetan pluralean erabiltzen dutela, nahiz eta singularrean ere badiren. KATASTROA: 17. poligonoko 1, 7, 64, 112 eta 136 partzelak Olalde, Orontzola eta Laspiurgañeko sailak. Idatziz eta ahoz beti EGIALDAPA/EGUIALDAPA dokumentatzen da kasu batean (IGALDAPA, Laspiurgañeko Juan Jose Ansola) izan ezik. Guztira, 5-6 hektarea.

88-04-D,040 erreferentzian EGI ALDAPA jasota zegoen, Osintxun bertan, oso gertu. Bat izango zirela eta kendu egin dut, Katastroan denak oso kokapen batua baitute.

EGUIALDAPA edo bere aldaerak 3 aldiz jasota daude datu basean baina erreferentzia kartografiko eta auzo ezezagunarekin.

Egizabalgo gaina

KoordenatuakX550828 Y4777589 Mapan ikusi []
Arautze egoeraUdaleko Euskara Zerbitzuaren proposamena
AuzoaElosua
Elem. geografikoaHEGIA (ladera)
Oharrak

GFAn, EGIZABALKOMUÑOA tumuloa, toki berean. Hartzekotan hura hartuko genuke.

Elkoroko hegia

KoordenatuakX547508 Y4770738 Mapan ikusi (b5m)
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaElorregi
Elem. geografikoaHEGIA (ladera)
Oharrak

Informanteak dio Dantzaleku-ren sinonimoa dela. Hala ere, ematen du Dantzalekua Elkoroko hegian egongo dela. Hegiaren aipamena egiten dute beste lekuko batzuek ere Dantzaleku sarreran.

Maparako zein sartu aztertu egin behar.

Eperregi

KoordenatuakX546867 Y4771848 Mapan ikusi (b5m)
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaElorregi
Elem. geografikoaHEGIA (ladera)
Oharrak

MTNEn Eperregi.

EPER osagaia duen beste toponimo bakarra EPER-GOSO da baina ez da dokumentatzen auzorik eta erreferentzia kartografikori.

Katastroan gertuan ageri da Susperregi (i) izeneko partzela bat, 3 hektarea pasatxokoa. Ez ote da hori? Katastroan oraindik inguruan partzela asko daude jasotzeko.

Gindaoko hegia

KoordenatuakX545783 Y4774115 Mapan ikusi (b5m)
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaGoiauzoa
Elem. geografikoaHEGIA (ladera)
Oharrak

Ala KINDAOKOEGIA? Ala Gindao? Zaharrena G-dunak izango dira baina K-dunak ere XIX. mende hasierarako badaude. Nondik ote dator?

Kerexetako hegia

KoordenatuakX551793 Y4779940 Mapan ikusi (b5m)
Arautze egoeraLehenetsia, Euskaltzaindiarekin aztertua
Arautze data2011
AuzoaElosua
Elem. geografikoaHEGIA (ladera)
Oharrak

Forma erabaki behar. Ikus mendiaz esandakoa.