Angiozar

TXABOLAPEA

Erreferentzia: 
10-004
Lekuizena: 
SOSPECHU y OSALEGUI (ie) + OTZALEGUI-SOSPECHU (ie) edo TXABOLAPIA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
SOSPETXU-OTZALEGI
Azalera: 
32369
Auzoa: 
Angiozar
Finka zenbakia: 
Ikus oharrak

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
5138AIOTZALEGUI-SOSPECHUBASOA"Un monte entreverado de robles, castaños, hayas y abedules, conocido con el nombre de OTZALEGUI-SOSPECHU…"1993
5139A+CATXABOLAPIAPINUDIA2009
5137BISOSPECHU y OSALEGUIBASOA"Un monte helechal titulado SOSPECHU y OSALEGUI…"1993
5140BATXABOLAPIABASOA2009

AGARRE GAZTAINADIA

Erreferentzia: 
10-005
Lekuizena: 
AGUIRRE-GASTAÑADI u OTZALAY (ie) edo AGARRE GAZTAÑADI (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
AGARRE GAZTAINADIA
Azalera: 
8003
Auzoa: 
Angiozar
Finka zenbakia: 
712

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
5096AIAGUIRRE-GASTAÑADI u OTZALAYLUR SAILA"El terreno AGUIRRE-GASTAÑADI u OTZALAY… y al Poniente, o abajo, con el río llamado OTZALAY-ERREQUA."1993
5097AAAGARRE GAZTAÑADIPINUDIA2009

Erreferentzia: 
10-006
Lekuizena: 
CELAICHUETA (ie)
Kokapena
Azalera: 
2508
Auzoa: 
Angiozar
Finka zenbakia: 
5001

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
9672AICELAICHUETAOTADIA"Un terreno argomal, parte de CELAICHUETA, en el término de Anguiozar …"

ETXEOSTEA

Erreferentzia: 
09-236
Lekuizena: 
ERROTEAGA-SOLO (ie) + ORMAPIA (ie) + URTENA-SOLO (ie) edo ETXEOSTIA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS BOLINTXO Y PERTENECIDOS
Azalera: 
3835
Auzoa: 
Angiozar
Finka zenbakia: 
2675

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
4818AIERROTEAGA-SOLOSOROA"La heredad llamada ERROTEAGA-SOLO con servidumbre de camino para la heredad BERRAONDONEA…"2002
4821A+BAETXEOSTIAFRUTA ARBOLAK2009
4819BIORMAPIASOROA"…heredad ORMAPIA…"2002
4820CIURTENA-SOLOSOROA"La heredad llamada URTENA-SOLO … con entrada de la casa de GALARRAGA…"2002
4822CAETXEOSTIALUR LANDUA2009

ETXEOSTEA-ETXEAURREA

Erreferentzia: 
09-237
Lekuizena: 
ECHEOSTEA (ie) + BOLINCHO-AURREA (ie) edo ETXEAURRIA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS BOLINTXO Y PERTENECIDOS
Azalera: 
4114
Auzoa: 
Angiozar
Finka zenbakia: 
Ikus oharrak

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
4823AIECHEOSTEASOROA"La heredad ECHEOSTEA rodeada por un lado por el molino y por los demás con el río…"202
4825AAETXEAURRIAFRUTA-ARBOLAK2009
4824BIBOLINCHO-AURREASAGARRONDOA"Un terreno poblado de manzanos llamado BOLINCHO-AURREA…"2002
4826BAETXEAURRIALUR LANDUA2009
4827CABOLINTXO + SAGASTIXABASERRIA"El molino de BOLINCHO…"2009

BECOLANA-BOLINCHO ALDE

Erreferentzia: 
09-239
Lekuizena: 
BECOLANA (ie) edo ESPARRUA (ae) + BOLINCHO ALDE (ie) (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS ERROTABARRI Y PERTENECIDOS
Azalera: 
4507
Auzoa: 
Angiozar
Finka zenbakia: 
4970

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
8200AIBECOLANASOROA"La heredad BECOLANA …"1995
8202AABOLINTXO ALDEFRUTA ARBOLAK2010
8201BIBOLINCHO ALDESOROA"La heredad BOLINCHO ALDE …"1995
8203CAESPARRUALUR LANDUA2010

SUPETEIA-ETXEAURREA

Erreferentzia: 
09-242
Lekuizena: 
LUPETEYA y ERRECARTE (ie) + ECHEAURREA (ie) edo ETXEAURRIA (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS ASKASIBAR Y PERTENECIDOS
Azalera: 
16571
Auzoa: 
Angiozar
Finka zenbakia: 
2785

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
6593AILUPETEYA y ERRECARTESOROA"Las heredades LUPETEYA y ERRECARTE, contiguas, por cuya mitad baja un arroyo de la parte de Urrán …"1970
6595A+BAETXEAURRIAZELAIA2010
6594BIECHEAURREASOROA"La heredad denominada ECHEAURREA…"1970
6596CAETXEAURRIABASOA2010
6597DAETXEAURRIALUR LANDUA2010

JUANTXU ZUGASTI

Erreferentzia: 
09-245
Lekuizena: 
JUANCHU-ZUGASTI (ie) edo JUANTXU ZUGASTI (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS HANDIKOETXEA Y PERTENECIDOS
Azalera: 
2197
Auzoa: 
Angiozar
Finka zenbakia: 
2664

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
4310AIJUANCHU-ZUGASTIGAZTAINADIA"Terreno castañal llamado JUANCHU-ZUGASTI…"2005
4311AAJUANTXU ZUGASTIPINUDIA2009

ARZIAOSTE

Erreferentzia: 
09-221
Lekuizena: 
ARCIA-OSTE (ie) edo ARZIAOSTE (ae)
Kokapena
Lursail izena: 
CS BERRANDONEA Y PERTENECIDOS
Azalera: 
2881
Auzoa: 
Angiozar
Finka zenbakia: 
2652

Lekukotasunak

IDAzpipartzelaIturriaAldaeraElementu geografikoaOharrakUrtea
3371AIARCIA-OSTEMENDIA"…porción de monte en el término de ARCIA-OSTE…"1987
3372AAARZIAOSTEPINUDIA2009

BASOBALTZ

Erreferentzia: 
09-222
Lekuizena: 
BASOBALTZ
Kokapena
Azalera: 
1302
Auzoa: 
Angiozar
Finka zenbakia: